NL | FR | EN

We are proud Inspiring People to Grow, met de steun van ESF

  0 REACTIES


IPG zet sterk in op een goed onthaal en een doorgedreven groei- en opleidingspad. Dit vat men samen in: “We are proud Inspiring People to Grow”. In dit kader diende IPG een opleidingsvoorstel in voor “Opleidingen: 21ste eeuwse vaardigheden in ondernemingen”. IPG kreeg de goedkeuring vanuit het ESF Agentschap en zal hiervoor financiële steun ontvangen vanuit het ESF – deels vanuit Vlaanderen deels vanuit de Europese Unie.

IPG zet continu in op de zorg voor en de blijvende ontwikkeling van haar medewerkers. Enkel met gemotiveerde en goede opgeleide werknemers kan ze de status van ‘Top Employer’ behouden. IPG streeft ernaar om alle medewerkers kansen te bieden om hun talenten in te zetten, hen te faciliteren in het versterken van hun prestaties en uiteindelijk om hun potentieel te ontdekken en te realiseren.

De job van contactmedewerker is echter drastisch aan het veranderen door de toenemende digitalisering. De routinetaken en -vragen worden geautomatiseerd en medewerkers dienen zich vandaag en zeker in de toekomst op de meer complexe opdrachten te focussen en op te treden als een expert.

IPG zet in op efficiëntie, digitalisering en competentieverhoging van haar medewerkers. Op die manier kan ze een nog kwalitatievere dienstverlening bieden en het verschil blijven maken. IPG ziet haar medewerkers als het hart van het bedrijf waarbij de kracht van diversiteit centraal staat. Het is de HR-missie van IPG om alle medewerkers te ondersteunen bij het in handen nemen van hun loopbaan en hen de kans te bieden om te groeien in hun functie van klantencontactmedewerker.


Wist je dat naast het interne trainingsaanbod IPG ook een ruime waaier van externe opleidingen aanbiedt? Ontdek het trainingsaanbod

SHARE THIS
[facebook_like_button]

Plaats een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Over IPG

IPG is een Europese groep van call centers actief in België, Nederland en Marokko. Zo’n 3000 medewerkers staan 24 uur per dag en 7 dagen op 7 borg voor een professionele behandeling van al uw contacten met klanten.

We kunnen onszelf dus terecht expert in klantinteractiemanagement noemen, en zijn dé partner bij uitstek om de veruit belangrijkste pijler van uw business te gaan beheren en optimaliseren. Wij weten dat uw klanten de motor van uw business zijn, en net daarom is het bewerkstelligen van een optimale klantenervaring de onze.

Uw klantendienst is in tijden van sociale media en onbeperkte toegang tot het internet meer dan ooit de etalage van uw marketing- en sales-afdeling. Uw imago gaat en staat met datgene wat over u en uw producten/diensten gezegd wordt.

IPG beschikt over gekwalificeerd personeel dat flexibel kan worden ingezet om het beeld dat uw huidige en toekomstige klanten van uw merk hebben in de juiste richting te sturen en te bevestigen.

En daar blijft het niet bij. Door overnames, verdere internationalisering & een focus op innovatie gaan we vol vertrouwen de toekomst tegemoet.