NL | FR | EN

Debt Collection

Uw klanten betalen niet tijdig of zelfs helemaal niet? Dan kunnen wij hen uit naam van IPG opbellen om hen aan te manen de openstaande facturen (en eventuele interesten) alsnog te betalen. Wij zijn ingeschreven om dergelijke incassodiensten uit te voeren.

SHARE THIS
[facebook_like_button]
Communicatiekanalen

= Chat
= E-mail
= Telefoon
= Self Service
= SMS
= Social Media