NL | FR | EN

Employee Engagement als sleutelelement in het nieuwe normaal

  0 REACTIES

Door het coronavirus is onze manier van denken en werken grondig veranderd. Heel wat bedrijven zijn overgeschakeld op telewerk. Het is dan ook een hele uitdaging in tijden van fysieke afstand om medewerkers zich verbonden te laten voelen met de doelstellingen en de koers van de organisatie. Daarnaast heeft de veranderde werksituatie een impact op zowel nieuwe als bestaande medewerkers en brengt dit nieuwe skillverwachtingen met zich mee. Employee Engagement heeft zo een grote invloed op het succes van de organisatie in het nieuwe normaal.

  • Waarom inzetten op Employee Engagement? In eerste instantie beschikken engaged medewerkers over een grotere bereidheid tot aanpassing. Iets wat in deze tijd met als sleutelwoord flexibiliteit een enorme troef is. Dit is niet enkel belangrijk in het kader van thuiswerk echter ook bij het aanleren van nieuwe skills of change management. Daarnaast heeft employee engagement een positieve invloed op de productiviteit en verhoogt het de klantentevredenheid. Medewerkers die gepassioneerd zijn brengen dit immers ook over op hun contacten. Bovendien creëert men door het inzetten op engagement een sterkere link met de medewerkers zodat zij op hun beurt ook minder geneigd zijn om op zoek te gaan naar een andere werkplek. Een positieve werksfeer, als gevolg van geëngageerde medewerkers, zorgt er bovendien voor dat men zich beter voelt ook wanneer men van thuis werkt.

  • Hoe creëert men engagement? Employee Engagement dient allereerst een belangrijke doelstelling te zijn van het algemeen bedrijfsbeleid. Vervolgens dient men zijn medewerkers in kaart te brengen, na te gaan wat ze engageert en in te delen op basis enkele categorieën. Een engagementplan per categorie is de volgende stap waarbij men samen met verschillende afdelingen bepaalt hoe men op continue basis hieraan zal werken. Welke concrete acties hieruit voortvloeien is afhankelijk van de bedrijfsstructuur, de activiteit en sector van de onderneming. Bijvoorbeeld het gezamenlijk steunen van een goed doel, gamification of het aanpassen van het HR-beleid inzake work-life balance,… Belangrijk is dat elke actie authentiek is en er bovendien voor zorgt dat werknemers zich betrokken voelen, de kans krijgen om te groeien en gealigneerd zijn met de bedrijfsdoelstellingen. Betrek zeker alle medewerkers van alle lagen van de organisatie om een engagementcomité op te richten die acties bedenkt en opvolgt.

  • Wees realistisch! Het is belangrijk om dit engagementplan stap voor stap uit te werken om die authenticiteit te bewaren. Men dient ook bewust te zijn dat zeker niet elke medewerker een engaged werknemer zal worden. Tot slot dient men medewerkers de kans/middelen te geven om dit engagement ook te delen met de buitenwereld om zo ook potentiële werknemers als klanten aan te trekken.

Employee engagement is een element waar men op continue wijze aan werkt en waarbij men regelmatig het effect van bepaalde acties dient te bevragen en op te volgen. Het belang van geëngageerde medewerkers is altijd, maar ook zeker in deze tijd van fysieke afstand, niet te ontkennen.


Wilt u meer info over hét contactcenter van België? Neem dan vrijblijvend contact op met IPG.

SHARE THIS
[facebook_like_button]

Plaats een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Over IPG

IPG is een Europese groep van call centers actief in België, Nederland en Marokko. Zo’n 3000 medewerkers staan 24 uur per dag en 7 dagen op 7 borg voor een professionele behandeling van al uw contacten met klanten.

We kunnen onszelf dus terecht expert in klantinteractiemanagement noemen, en zijn dé partner bij uitstek om de veruit belangrijkste pijler van uw business te gaan beheren en optimaliseren. Wij weten dat uw klanten de motor van uw business zijn, en net daarom is het bewerkstelligen van een optimale klantenervaring de onze.

Uw klantendienst is in tijden van sociale media en onbeperkte toegang tot het internet meer dan ooit de etalage van uw marketing- en sales-afdeling. Uw imago gaat en staat met datgene wat over u en uw producten/diensten gezegd wordt.

IPG beschikt over gekwalificeerd personeel dat flexibel kan worden ingezet om het beeld dat uw huidige en toekomstige klanten van uw merk hebben in de juiste richting te sturen en te bevestigen.

En daar blijft het niet bij. Door overnames, verdere internationalisering & een focus op innovatie gaan we vol vertrouwen de toekomst tegemoet.