NL | FR | EN

Acties i.v.m. Crisiscentrum

  0 REACTIES

IPG betreurt ten zeerste dat een medewerker bij de behandeling van een oproep naar het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken systematisch ‘Palestina’ gebruikte als naam voor het land Israël, en zo de confrontatie zocht met een Joodse vrijwilliger.

IPG distantieert zich volledig van deze misplaatste handelwijze.

Het gaat om een strikt individueel incident, dat helemaal niet strookt met de waarden en de gedragsregels binnen IPG.

Dit voorval staat in schril contrast tot de zeer grote inzet van onze teams die dag en nacht duizenden oproepen hebben beantwoord en waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn.

Gezien de ernst van de feiten is de samenwerking met de betrokken medewerker onmiddellijk beëindigd.

IPG wenst zich te verontschuldigen tegenover alle personen die aanstoot hebben kunnen nemen aan het optreden van haar ex-medewerker.

IPG maakt van deze gelegenheid gebruik om haar oprechte deelneming te betuigen aan alle slachtoffers en nabestaanden van de tragische gebeurtenissen van vorige week in Brussel.

SHARE THIS

Plaats een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Over IPG

IPG is een Europese groep van call centers actief in België, Frankrijk, Nederland en Marokko. Zo’n 3000 medewerkers staan 24 uur per dag en 7 dagen op 7 borg voor een professionele behandeling van al uw contacten met klanten.

We kunnen onszelf dus terecht expert in klantinteractiemanagement noemen, en zijn dé partner bij uitstek om de veruit belangrijkste pijler van uw business te gaan beheren en optimaliseren. Wij weten dat uw klanten de motor van uw business zijn, en net daarom is het bewerkstelligen van een optimale klantenervaring de onze.

Uw klantendienst is in tijden van sociale media en onbeperkte toegang tot het internet meer dan ooit de etalage van uw marketing- en sales-afdeling. Uw imago gaat en staat met datgene wat over u en uw producten/diensten gezegd wordt.

IPG beschikt over gekwalificeerd personeel dat flexibel kan worden ingezet om het beeld dat uw huidige en toekomstige klanten van uw merk hebben in de juiste richting te sturen en te bevestigen.

En daar blijft het niet bij. Door overnames, verdere internationalisering & een focus op innovatie gaan we vol vertrouwen de toekomst tegemoet.